Yleisen seppeleensitojattaren kosintapuhe


Pidetty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan XII juhlallisessa maisteri- ja tohtoripromootiossa yleisen seppeleensitojattaren äidille 13.5.2006.Våra ärade värdar, bästa professor Kivikuru och beste professor vid ett provinsiellt universitet, herr Nodenstreng, kära Laura!

Perinteisesti:Tänä aamuna, kukanpäivänä vuosisataisia perinteitä noudattaen, kokoontui joukko nuoria maisteripromovendejä Vanhan ylioppilastalon Tiedekuntasaliin latinankieliseen kokoukseen valitsemaan valtiotieteellisen tiedekunnan tulevalle promootiolle kuningatarta; se on yleisen seppeleensitojattaren vaaliin. Tällä tarkoitamme tiedekuntamme professorin naimaikäistä, nuhteentonta ja hyvämaineista ylioppilastytärtä, joka voisi edustaa promootiossamme kevään nuoruutta, kauneutta ja nuhteettomuutta, kuten tiedekunnassamme on jo vuosikymmeniä tehty. Promovendien yksimielinen valinta osui tyttäreenne Lauraan.

Postmodernisti:Toisin sanoen siis klo 09.00 (EET, Eastern European Time) Suur-Helsingin metropolin business-keskustan ytimessä kokoontui heterogeeninen joukko postmodernin ja globalisoituneen yhteiskunnan kasvatteja, jotka uskoivat akateemisen koulutuksensa vähentävän sosiaalista epävarmuuttaan tulevaisuudessa. Tämä urbaanien yhteiskunnallisten keskustelijoiden joukko halusi valita keulahahmokseen kypsään ja kriittiseen ajatteluun kykenevän nuoren uraihmisen, joka voisi edustaa epävarman pätkäsukupolvemme tuntoja siinä monimutkaisessa akateemisia juhlallisuuksia ja modernia ajattelua yhdistävässä tapahtumasarjassa, jonka avulla tuo joukko halusi hahmottaa paikkaansa ja rooliaan nykypäivän riskiyhteiskunnassa. Erilaisten yksilöiden keskimääräiset yhteiset intressit ja optimaaliset summahyödyt konvergoituivat jälkeläiseenne Lauraan.

Näillä sanoilla pyydänkin siis Teiltä, professori Ullamaija Kivikuru, että ihana tyttärenne Laura Anna Elisa Nordenstreng saisi kunnian toimia Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan XII juhlallisen maisteri- ja tohtoripromootion yleisenä seppeleensitojattarena. Promovendit tervehtisivät ilolla myöntymystänne johtaa laakeriemme sitomista, laakerien, jotka kertovat ahkeroivasta opiskelusta ja hilpeästä ylioppilaselämästä, mutta jotka ennen kaikkea velvoittavat meitä palvelemaan isänmaatamme ja ihmiskuntaa, johon Yliopisto on laissa määrätyn tehtävänsä mukaisesti meitä valmistanut. Vakuutan vilpittömästi ja täydestä sydämestäni, että aikeemme tytärtänne kohtaan ovat kunnialliset.


Takaisin